วัดพิชัยสงคราม

                                                                                     วัดพิชัยสงคราม

 

      วัดพิชัยสงครามตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดเก่าแก่แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมเรียกว่า วัดโพธิ์ หรือ วัดนอก ด้านหน้าวัดปัจจุบันเป็นตลาด สุดตลาดฝั่งตรงข้ามวัดเป็นท่าน้ำข้ามไปพระสมุทรเจดีย์ เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๒ พระยาพิชัย สงครามได้มาสร้างป้อมปราการไว้ป้องกันข้าศึกและได้บูรณะวัดนอกเมื่อรัชกาลที่ ๒ เสด็จพระราชดำเนินมาทอดผ้าพระกฐินได้พระราชทานนามวัดว่า วัดพิชัยสงคราม  
 

ปัจจุบันกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ


     พระอุโบสถหลังเดิมสมัยอยุธยาตอนปลายชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงรักษาไว้ในสภาพที่ดี ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ พระอุโบสถหลังใหม่สร้างในสมัยปัจจุบันเป็นทรงปราสาทจตุรมุขสวยงาม  อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถหลังเก่า  ด้านหน้าพระอุโบสถหลังเก่ามีเจดีย์สมัยอยุธยาทรงเครื่องคือมีการประดับประดาองค์พระเจดีย์งดงาม  โดยการนำถ้วยชามเบญจรงค์มาตกแต่งด้วยลายปูนปั้นเป็นสร้อยสังวาลย์ มีบัวกลุ่มปูนปั้นประดับรอบเจดีย์ ๓ ชั้น          


สำหรับประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา
 
 
     มีศาลาการเปรียญทรงไทยสร้างในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ๕ รอบอยู่ด้านหน้าวัดจุได้หลายร้อยคน สำหรับประกอบพิธีทางพระพุทธศานา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จุได้ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ คน สำหรับใช้ประชุมพระสังฆาธิการและจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งใช้เป็นที่สอนวิปัสสนาด้วย  จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาใช้หอประชุมนี้ให้เป็นประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน

Visitors: 47,936