::ข่าวประชาสัมพันธ์::
ท่านสามารถติดตามข่าวสารทางสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ www.samutprakantsd.com หรืออีกหนึ่งช่องทางได้ที่ เฟสบุ๊ค www.facebook.com/samutprakantsd


เนื้อร้อง-ทำนอง-ขับร้อง โดย
ศิลปิน: โหระพา
Playing: ชวนเที่ยวสมุทรปราการ -โหระพา

รองนายกเทศมนตรีบางพลี นายชะออม สังข์ทอง เข้าร่วมประชุม วุฒิอาสา ธนาคารสมองจังหวัดสมุทรปราการ

Mountain View Mountain View

Mountain View


ภาพข่าวกิจกรรมอัปเดท ล่าสุด

 
                                                                             ดูกิจกรรมก่อนหน้านี้

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 50,071