ปฏิทินเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558

ลำดับ ที่  กิจกรรม/เทศกาลประเพณี วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดงาน หน่วยงานดำเนินการ หมายเหตุ
1 งานแสดงโคมไฟฉลองตรุษจีน ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2558 มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) โทร. 0-2323-3120-4  
2 ประเพณีสงกรานต์พระประแดง            17-19 เม.ย. 2558 บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   เทศบาลเมืองพระประแดง   โทร. 0-2463-4841  
** -ประเพณีสงกรานต์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 13-15 เม.ย 2558 อบต.บางน้ำผึ้ง และบริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อบต.บางน้ำผึ้ง       โทร. 02-819-6762  
3 งานฉลองเมืองนครเขื่อนขันธ์ แห่องค์เจ้าพ่อหลักเมือง มิ.ย. 2558 บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง , หน้าอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า , หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   เทศบาลเมืองพระประแดง       โทร. 0-2463-4841  
4 งานลอยกระทงเทศบาลเมืองพระประแดง  พ.ย. 2558 บริเวณลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองพระประแดง       โทร. 0-2463-4842  
5 งานลอยกระทงเทศบาลนครสมุทรปราการ พ.ย. 2558 บริเวณหน้าเทศบาลนครสมุทรปราการ และริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ       โทร. 0-2395-5021  
6 งานแข่งเรือเมืองพระประแดง   ต.ค. 2558 บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองพระประแดง       โทร. 0-2463-4842  
7 ประเพณีรับบัว  วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 และวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 (เดือนตุลาคม 2558) คลองสำโรง ด้านหน้าวัดบางพลีใหญ่ใน บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี โทร. 02-337-3489-90  
8 งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ตั้งแต่วันแรม 5 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี (ตามกำหนดการของจังหวัดสมุทรปราการ) รวมระยะเวลา 12 วัน 12 คืน  บริเวณรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-702-5021-4  
9 งานนมัสการหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส  วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 (เดือนพฤศจิกายน 2558)  บริเวณที่ว่าการอำเภอบางบ่อ และวัดมงคลโคธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ และ               วัดมงคลโคธาวาส                  โทร. 02-708-3580  
10 งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง วันที่ 31 ธ.ค. 2558 - 1 มกราคม 2559 อบต.บางน้ำผึ้ง และบริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อบต.บางน้ำผึ้ง                    โทร. 02-819-6762  
11 งานเทศกาลปีใหม่ (เมืองโบราณ) วันอังคาร 1 ม.ค. 2558 พระที่นั่งดุสิต, ลานสนามไชย          ห้องมิสกวรรณ เมืองโบราณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-8 มหัศจรรย์บอนไซ นกกรงหัวจุกไทย ปีใหม่เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (เลี้ยงพระเพล)
12 งานวันเด็ก (เมืองโบราณ) ม.ค. 2558 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-8 กิจกรรมวันเด็ก เล่นฐานผจญภัย
13 งานสยามราตรี (เมืองโบราณ/พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ) เริ่มวันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2558 ถึงวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2558 เมืองโบราณ/ช้างเอราวัณ (เที่ยวชมตอนกลางคืน) บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-8 ทุกวันเสาร์ที่ 9,16,23 กุมภาพันธ์ 2558 และวันเสาร์ที่ 2,9,16,23,30 มีนาคม 2558
14 เทศกาลตรุษจีน (พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ) ก.พ. 2558 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-9 ขนมดังแซ่ต่างๆ
15 วันมาฆบูชา (เมืองโบราณ) ก.พ. 2558 ตลาดโบราณ เมืองโบราณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-10 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 51 รูป
16 เทศกาลว่าวนานาชาติ (เมืองโบราณ) ก.พ. 2558 บริเวณปลายนา เมืองโบราณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-11 รูปแบบว่าวของแต่ละประเทศ และการแข่งขันว่าว
17 วันประสูติเจ้าแม่กวนอิม (พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ) มี.ค. 2558 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-12 สักการะกวมอิมราชวงค์สุ่ยและทำพิธีแก้ปีชง
18 เทศกาลสงกรานต์ (เมืองโบราณ/พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ) วันเสาร์ที่ 13 - วันจันทร์ที่ 15 เม.ย. 2558 เมืองโบราณ/ช้างเอราวัณ (ป่าหิมพานต์) บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-13 งานบุญ งานสุดยอดไม้ใบสีระดับประเทศ
19 วันวิสาขบูชา (เมืองโบราณ) พ.ค. 2558  พระธาตุบังพวน เมืองโบราณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-14 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเวียนเทียนเมืองโบราณ
20 กิจกรรมค่ายสุขภาพ (เมืองโบราณ) พฤษภาคม 2558 - มิถุนายน 2558 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-15 หลัดสูตรโดยหมอเขียว
21 วันอาสาฬหบูชา (พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ) ก.ค. 2558 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-16 สักการะพระเกศาธาตุ
22 งานวันแม่แห่งชาติ (เมืองโบราณ/พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ) 12 ส.ค. 2558 เมืองโบราณ/พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-17 ชวนทำอาหาร เมนูแม่ลูกคนดัง
23 50 ปีเมืองโบราณ เทศกาลลอยกระทง  พ.ย. 2558 เมืองโบราณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-18 มหกรรมพลุ และดนตรีจากฝ่ายสื่อสารองค์กรรับผิดชอบงาน
24 งานวันพ่อแห่งชาติ (เมืองโบราณ)  ธ.ค. 2558 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-19 จุดเทียนชัยถวายพระพร
25 เทศกาลปีใหม่ (เมืองโบราณ) วันอังคาร 31 ธ.๕. 2558 - วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 2559 ปลายนา (เมืองโบราณ) บริษัท เมืองโบราณ จำกัด           โทร 0 2709 1644-20 มหกรรมแสงสีเสียง 50 ปีเมืองโบราณ
** ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เทศน์มหาชาติ+สวดมนต์ข้ามปี 30 ธ.ค 57. - ม.ค. 58 พิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ+เมืองโบราณ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด โทร 0 2709 1644-16
 
 
 
Visitors: 48,523