ปฏิทินวันหยุดยาวปี 2561

 

 

วันหยุด เดือนมกราคม 2561

          - วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่
          - วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

วันหยุด เดือนมีนาคม 2561

          - วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา

 


วันหยุด เดือนเมษายน 2561 

          - วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 วันจักรี
          - วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
          - วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2561

          - วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงาน
          - วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา

          * หมายเหตุ : วันพืชมงคล (รอประกาศจากสำนักพระราชวัง)
 
วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2561

          - วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
          - วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และวันเข้าพรรษา

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2561

          - วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2561

          - วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
          - วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2561

          - วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
          - วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ
          - วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี

 

 

 

Visitors: 47,936