กิจกรรมของเรา

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานเลี้ยงของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
Link...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ รองประธานสภาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ปีบริหาร ๒๕๖๓-๓๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
LINK

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ รองประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

   

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ รองประธานสภาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมงานประเพณีรับบัวประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมปรึกษากับนายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานครบรอบ ๒๐ ปี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เรือนลดา ท่องเที่ยววิถีไทย  LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สำรวจสถานที่การจัดประชุมและลงพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำหรับการนำพากลุ่มหอการค้าต่างประเทศจำนวนกว่า 30 ประเทศมาลงยังพื้นที่ป้อมผีเสื้อสมุทร เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

 LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วสช.ศูนย์การเรียนรู้แปรรูปผักตบชวาและศิลปะประยุกต์จากเดคูผาจ หมู่ ๑ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
LINK...

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมหารือผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย เพื่อประเมินผลกระทบและสรุปแนวทางการแก้ปัญหาจากเชื้อไวรัสโคโรน่าและปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรัชโยธิน แกรนด์ ชั้น ๒๐ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
LINK....

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดครั้วที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ โดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม

LINK...

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมชี้แนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
LINK...

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟ แสงสีแห่งเมืองปากน้ำ Lantern Festival 2020 ณ มูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) ศาลเจ้า ๕ พระองค์ บางปู โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26” Thai International Travel Fair TITF#26 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖มกราคม ๒๕๖๓ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ เมืองทองธานี
LINK....

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมการแถลงข่าวชีพจรลง South WOW ทุกสไตล์&ประชุมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(TFOPTA) วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ๑๓ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ เมืองทองธานี @ Impact Challenger, ห้อง Jupeter เมืองทองธานี
LINK...

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าหารือเรื่องการทำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวป้อมผีเสื้อสมุทรและป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพ 
LINK

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงาน count down ส่งท้ายปีกัน วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ @ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ
LINK......

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ @ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
LINK...

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” *ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ* วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร @ วัดชินวรารามวรวิหาร - พระอารามหลวงชั้นตรี ปทุมธานี.

 LINK....

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนเลียบคลองบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ” ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม -๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน @ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง พระประแดง 
LINK....

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเปิดงาน “เที่ยวถิ่นกินอร่อย สมุทรปราการ” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน @ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
LINK....

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโนบายของนายกรัฐมนตรีจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เป็นประธาน @ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ(สปน.) เพื่อหาแนวทางการจัดโครงการ “สัมมนารอบกรุงขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ” วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนบ้านบางกะอี่ หมู่ ๘ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ..LINK....

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงแผนและทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาด ของททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ @ Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport..LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
LINk...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมการคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่น (ระดับตำบล/เทศบาล และระดับอำเภอ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ @ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม) และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ประชุมสัญจรและลงพื้นที่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
LiNK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม) และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเตรียมการต้องรับคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ลงพื้นที่ชุมชนบางกระอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ นี้ ณ ห้องประชุมอำเภอบางพลี @ ที่ว่าการอำเภอบางพลี
LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบางกระอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมท่านศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี นายอรรรถพล วรรณกิจ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผอ.การท่องเที่ยวสำนักงานฉะเชิงเทรา...LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่ 39 ปี 2562 ณ สวนลุมพินี ..LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม) ร่วมงานประเพณีรับบัว ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ @ อำเภอบางพลี สมุทปราการ
Link..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.สป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ @ ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม) ร่วมการประชุมหารือแนวทางในการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวของไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ @ โรงแรมดุสิดธานี
Link

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี) ร่วมการแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประจำปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนาจังหวัดสมุทรปราการ ..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี) ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ @ ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
...LINK....

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา @ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา..LINK..

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี) ร่วมงานแถลงแผนทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอน โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา @ Suntara wellness resort and hotel..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี) ร่วมกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลางปี ๒๕๖๑ สู่ปี ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา @ Ayutthaya, Thailand
LINK

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ร่วมพิธีเปิดท่าเรือมาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัยกภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพในในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่งอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ...LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยนาย กมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ @ ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๒ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร @ The Twin Towers Hotel Bangkok
LINK.

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมภาคกลาง จังหวัดสระแก้ว นครนายก สระบุรี และฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก @ จันทรา รีสอร์ท นครนายก
LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม First Class ๒ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมการแถลงแผนและทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดของททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ @ NovotelBangkokSuvarnabhumiAirport
..LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ จังหวัดสมุทรปราการ
LINK....

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
Link...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการปลูกดอกดาวเรือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
.LINK.

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้หัวข้อ สมุทรปราการ น่าเที่ยว วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงแรมซาซ่า บางปู สมุทรปราการ
..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
...LINK....

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปู คืนสู่ธรรมชาติ ในโครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

LINK…

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมงานแถลงแผนทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว) ร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 Link..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว)นำนายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ เข้าแนะนำโรงพยาบาลกับคุณสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายฐากูล ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
LINK....

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว)นำนายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ เข้าแนะนำโรงพยาบาลกับคุณสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายฐากูล ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
LINK....

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว)นำนายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ เข้าแนะนำโรงพยาบาลกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและประชาสัมพันธ์จังหวัด วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
LINK.....

นายชัย อรุณานนท์ชัย ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง(กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา.LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลาน ๑๘ ล้าน หาดปาก บารา จังหวัดสตูล
LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว) ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านการตลาดในประเทศ ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคกลางตอน(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว) ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านการตลาดในประเทศ ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเพื่อทบทวนโครงการด้านการท่องเที่ยวที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ) วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุม "คณะกรรการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2559 ,คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 6/2559 เพื่อจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัดตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งแะยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ ๔ ด้าน(Cluster) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี" โดยท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานครบรอบ ๔๐ ปี มูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) โดยท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมท่านศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ มูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) จังหวัดสมุทรปราการ…LINK


นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมในการจัดงาน "ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สะพานภูมิพล ๑ โดยท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร...LINk...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงาน "ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ ๑" พร้อมจุดเทียนและถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2559 ครั้งที่ 81 1 เดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกิ่งแก้ว โรงแรมแกรนด์ อินคำ จังหวัดสมุทรปราการ

..LINK..

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีรับบัว ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี...LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดสมุทรปราการโดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดสมุทรปราการใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส่สะอาด" โดยกลไกประชารัฐ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กับผู้บริหารขององค์กรทุกภาคส่วน ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมสมาคมฯครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ของบริษัทสาคร เคเบิ้ล วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

...LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงาน "ทิ้งกระจาด ประจำปี 2559 " ของมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการโดยนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สัมมนาทางวิชาการ(Symposium) เรื่อง"การพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมและเครือข่ายผู้ประกอบสูาอาเซียนในทศวรรษที่ ๓" วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี

..LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการและรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ "EXPO" วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารืองานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ      

...LINK

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานนำเสนอ "แนวทางดำเนินงานด้านตลาดในประเทศปี ๒๕๖๐" และ "ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวปี ๒๕๖๐" ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ น. ณ ห้องบอลลูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร..LINK

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณลาน Main Enteance ศูนย์การค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานหารือแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี สมุทรปราการ จำกัด วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

..LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดแสดงบูธบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ในงาน Benjaburapa ASEAN Innovative and Expo ๒๐๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจกาท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ณ ตำนานป่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง..LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน(กกร.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง JUMP UP โรงแรมเคล็ฟ แบริ่ง 6

LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม้น้ำเจ้าพระยา ๕ จังหวัด (อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ) เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวคลัสเตอร์พื้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาของสถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ 23 พฤษภาคม2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร....LINK

 

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการ(กลุ่มย่อย)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

...LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมประชุมเตรียมแผนพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน

กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิสู่อาเซียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

..LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมงานกรมการท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ส้วมสะอาด สุขใจ

ไปเที่ยวไหนก็ WC OK 14 พฤษภาคม 2559..LINK...

นายชัย อรุณานนท์ชัย รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.จังหวัด)ครั้งที่ 1/2559

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้อง JUMP UP

โรงแรมแคล์ฟ สุขุมวิท 107 แบริ่ง 6 ...LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมสัมมนาวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการ นักธุรกิจไทยสู่การค้า การลงทุนในอาเซียน กลุ่มภาคกลางตอนกลาง

ในวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทวาราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

...LINK1......LINK2..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปรการ ราวมประชุม

เรื่องเตรียมการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (EXPO)

วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น......LINK..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยประธานในที่ประชุม นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ...LINK

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ /รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาจาร์ยชูศรี สัตยานนท์ อุปนายกสมาคมฯ/ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี และนายสำเนาว์ รัศมิทัต อุปนายกสมาคมฯ/รักษาการเลขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง"การเตรียมพร้อมสู่การปฏิรูปการท่องเที่ยว และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว"ณ ห้องแกรนด์ รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร..

.Link..

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการพร้อมนางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิด OTOP SAMUTPRAKARN THE WAY TO AEC ระหว่างวันที่ 11 -15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ประธานเปิดงาน นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน.....LINK

การประชุมสมาคมฯครั้งที่ 1/2559....Link

นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งจัดงาน “บางน้ำผึ้ง COUNTDOWN 2016 สวัสดีอาเซียน” วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ....LINK

นายชัย  อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีเปิดงานประพณีรับบัวประจำปี ๒๕๕๘

โดยท่าน พินิจ  หาญพานิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี

...LINK

ประชุมสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2558

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น...Link

ประเพณีรับบัว  ครั้งที่ ๘๐  ประจำปี ๒๕๕๘ 

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘...Link

 

12 มิถุนายน 2558

มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง)
จัดให้มีพิธีสักการะบูชาวันคล้ายวัน สมภพ เทพเจ้า หลีหู่เชียนสุ้ย ฟ่านหู่เชียนสุ้ย ในวันศุกร์ที่ 12 เดือน มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ...Link

12 พฤษภาคม 2558

ร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวดูต่อ...  Link

1 เมษายน 2558

ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง.        พระชนมายุ 5 รอบ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ  ...Link

 

26 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ....Link

 

 

20 มีนาคม 2558

ประชุมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคกลางตอนกลาง ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง วันที่ 20 มีนาคม 2558 .....Link

 

18 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจังหวัด) วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ (ห้องประชุม 1) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

21 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดงานเทศกาลโคมไฟ เฟสติวัล 2015 เวลา 16:30น.
ณบริเวณลานกิจกรรมมูลนิธิธรรมกตัญญู
(เสียนหลอไต้เทียนกง)......Link

6 กุมภาพันธ์ 2558

ระเบียบวาระการประชุมสมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่ 1 / 2558
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 น.  ....Link

26 ธันวาคม 2557

คุณชัย อรุณานนท์ชัย (นายกสมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ) และคณะเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ปฏิบัติราชการท่านอื่นๆ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ...Link

27 พฤศจิกายน 2557

บริษัท ปราการเคเบิ้ลทีวี จำกัด เรียนเชิญสมาคมฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ 5 ธันวาฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ชั้น6 ห้องA ห้องConvention hall ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง....Link

18 พฤศจิกายน 2557

ททท. สำนักงานกรุงเทพฯ พาคณะมาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ช่อง true vision สถานที่ท่องเที่ยวสมุทรปราการ  ...Link

 7 พฤศจิกายน 2557

เข้าพบท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อแนะนำสมาคมฯ โดยรับความอนุเคราะห์ประสานจากคุณจุฑามาศ คชาชีวะ ...Link

 29 ตุลาคม 2557

การประชุมระดมความคิดเห็น(Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการพัตนาระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ด้านการค้าและการท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนในพืื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ... Link

 26 ตุลาคม 2557

ประเพณี แห่พระลงทะเล หนึ่งเดียวใน โลก จังหวัดสมุทรปราการ  วัดมงคลโคธาวาส(หลวงพ่อปาน)...Link   ...VDOclip

21 ตุลาคม 2557

คุณปานจิตร สันทัดกลการ ผอ ททท.กรุงเทพมหานคร นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลวข่าวงาน"นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานกาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่124 ประจำปี 2557" ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร Link

17 ตุลาคม 2557

นิทรรศการแสดงภาพถ่ายโดยคุณจีระนันท์ พีตรปรีชา (กวีซีไรต์) และคุณธีระภาพ โลหิตกุล (รางวัลศรีบูรพา) ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
ภาพโดย คุณ จุฑามาศ คชาชีวะ ( ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ) View

17 ตุลาคม 2557

คุณจุฑามาศ คชาชีวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมถ่ายรูปพร้อมคณะท่านผู้บริหารถวายพระพรในหลวง ณ โรงพยาบาลศิริราช View

16 ตุลาคม 2557

ร่วมงานของสนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับคณะเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร ณ สถานตากอากาศบางปู.... Link

12 ตุลาคม 2557

ประเพณีตักบาตร พระร้อยทางเรือ และแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2557 ..... Link

5 ตุลาคม 2557

สมุทรปราการเปิดลานวัฒนธรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  Link

 

 

29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557

Road Show
ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่- เชียงราย
วันที่ 29กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 Link

28 กันยายน 2557

ครบรอบ 8 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมมุ่งเน้นพัฒนาด้านบริการ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน....Link

24 กันยายน 2557

รูปภาพร่วมงานแถลงข่าวการประกวด"Miss Grand International 2014" ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีการถ่ายทอดไปทั้วโลกทีผู้เข้าประกวดจาก 90 ประเทศ...Link

 

22-26 กันยายน 2557

ร่วมงาน road show กับสนง. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่ 22-26 ก.ย.57 จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย....Link

18 กันยายน 2557

ระเบียบวาระการประชุมสมาคมกาค้าพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2557  เวลา13:00น. ณ ห้องประชุมบริษัทฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ จำกัด....Link

 12 กันยายน 2557

วาระการประชุมการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี พศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอำเภอบางพลี ชั้น ๓ .....Link

  8 กันยายน 2557 

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ......  Link

 30 สิงหาคม 2557 

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 58 จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัด จัดกิจกรรมสร้างสุขให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส...... Link

 
   
   
Visitors: 49,257